+420 376 315 123

Čím se řídí ordinace praktické lékařky MUDr. Marie Vithové v Klatovech

MUDr. Marie Vithová přistupuje ke svým pacientům s velmi individuální a důkladnou péčí, což ji umožňuje navodit přátelskou atmosféru, která velmi přispívá k duševní pohodě pacientů a ke zdárnému řešení jejich zdravotních obtíží.

Naše ordinace je vybavena tím nejmodernější lékařským vybavením, které je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících směřování procesu léčby, a které velmi napomáhá k včasné diagnostice obtíží a tím pádem i k účinné prevenci závažných onemocnění.

Naše ordinace však svou dobrou pověst a vysokou úspěšnost léčby nezakládá pouze na moderní technologii, ale (a hlavně) na dlouholetých zkušenostech a velkém vědomostním potenciálu, který se MUDr. Marie Vithová neustále snaží co nejvíce rozšiřovat.